Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hóa trên Trái Đất

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 200 - sgk Sinh học 12

Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hóa trên Trái Đất.

Bài làm:

 • Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên
 • Con đường: các chất được truyền từ môi trường vào cơ thể sinh vật, qua các bậc dinh dưỡng và quay trở lại môi trường
 • Một số chu trình sinh địa hóa:
  • Tổng hợp các chất
  • Tuần hoàn các chất trong tự nhiên
  • Phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước

 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12