Các dạng đột biến ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu các dạng đột biến ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của chúng.

Bài làm:

Câu 1:

  • Một số dạng thường gặp: thể không (2n - 2), thể một (2n - 1), thể một kép (2n -1 - 1), thể ba (2n + 1), thể bốn (2n + 2), thể bốn kép (2n + 2 + 2),...
  • làm mất cân bằng hệ gen, giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản tùy loài.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12