Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hóa của sinh giới?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 143 - sgk Sinh học 12

Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hóa của sinh giới?

Bài làm:

  • Hóa thạch là di tích của các sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.
  • Hóa thạch cung cấp những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới
    • Xác định tuổi của lớp hóa thạch bằng các đồng vị phóng xạ

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021