Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 148 - sgk Sinh học 12

Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?

Bài làm:

  • Khi môi trường sống thay đổi, các loài vượn người chuyển từ trên cây xuống sống ở dưới mặt đất là chính thì việc có được dáng đi thẳng đứng đã đem lại khá nhiều lợi thế như:
    • Giúp phát hiện được kẻ thù cũng như nguồn thức ăn từ xa
    • Giải phóng đôi tay có thế dùng vào việc sử dụng vũ khí chống kẻ thù hoặc săn bắt
    • ...

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021