Giải bài 41 sinh 12: Diễn thế sinh thái

 • 1 Đánh giá

Môi trường và các nhân tố sinh thái luôn thay đổi. Vì vậy, quần thể và quần xã cũng biến đổi không ngừng. Tuy nhiên, sự biến đổi đó mang tính quy luật và tương ứng với các thay đổi của môi trường. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 41 để làm rõ vấn đề trên.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm về diễn thế sinh thái

 • Diến thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường

II. Các loại diễn thế sinh thái

1. Diễn thế nguyên sinh

Kết quả hình ảnh cho diễn thế sinh thái

 • Là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật và kết quả hình thành quần xã tương đối ổn định

2. Diễn thế thứ sinh

 • Là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có quần xã sinh vật phát triển, nhưng bị hủy diệt.
 • Tùy theo điều kiện phát triển thuận lợi hoặc không thuận lợi mà diễn thế thứ sinh có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định hoặc dẫn tới quần xã bị suy thoái

III. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái

 • Nguyên nhân bên ngoài: sự thay đổi của các điều kiện thiên nhiên, khí hậu, ... và hoạt động khai thác tài nguyên của con người
 • Nguyên nhân bên trong: sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã, ...

IV. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái

 • Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp:
  • Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên
  • Khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 185 - sgk Sinh học 12

Thế nào là diễn thế sinh thái?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 185 - sgk Sinh học 12

Hãy mô tả quá trình diễn thế của một quần xã sinh vật nào đó xảy ra ở địa phương của em, hoặc ở địa phương khác mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 185 - sgk Sinh học 12

Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau. Vào một ngày có gió lớn, một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 185 - sgk Sinh học 12

Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là hành động "tự đào huyệt chôn mình" của diễn thế sinh thái được không? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 41: Diễn thế sinh thái


 • 22 lượt xem
Chủ đề liên quan