Hãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 200 - sgk Sinh học 12

Hãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng.

Bài làm:

Các biện pháp sinh học làm tăng lượng đạm trong đất:

  • Trồng cây họ đậu
  • Thả bèo hoa dâu vào ruộng
  • Cung cấp các vi sinh vật có định đạm: vi khuẩn lam, vi khuẩn nitrat, ...
  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021