Hiện tượng đột biến cấu trúc NST

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do:

A. Đứt gãy NST.

B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường.

C. Trao đổi chéo không đều.

D. Cả B và C.

Bài làm:

Câu 5:

=> Đáp án D

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021