khái niệm di truyền cơ bản

  • 1 Đánh giá

Câu 7 (chương 2): Đối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn sang cho con là:

A. tính trạng

B. kiểu hình

C. kiểu gen

D. alen

Bài làm:

Câu 7 (chương 2):

=> đáp án: D

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021