Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 112 - sgk Sinh học 12

Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

Bài làm:

Câu 4: CLTN khác CLNT:

  • Trong CLTN cá thể nào có các biến dị làm tăng khả năng sống sót và sinh sản thì cá thể đó tồn tại và được nhân lên trong các thế hệ sau
  • Trong CLNT cá thể nào có các đặc điểm phù hợp với sở thích của con người được con người giữ lại để nhân giống.
  • CLNT xảy ra nhanh hơn nhiều so với CLTN
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12