Thế nào là sinh quyển? Nêu các khu sinh học trong sinh quyển. Hãy sắp xếp các khu sinh học trên cạn theo thứ tự từ phía Bắc xuống phía Nam của Trái Đất

 • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 200 - sgk Sinh học 12

Thế nào là sinh quyển? Nêu các khu sinh học trong sinh quyển. Hãy sắp xếp các khu sinh học trên cạn theo thứ tự từ phía Bắc xuống phía Nam của Trái Đất.

Bài làm:

 • Sinh quyển bao gồm toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, nước và không khí của Trái Đất.
 • Gồm nhiều khu sinh học, mỗi khu có những đặc điểm địa lí, khí hậu và thành phần sinh vật khác nhau
 • Bao gồm:
  • Các khu sinh học trên cạn
  • Các khu sinh học nước ngọt
  • Các khu sinh học biển
 • Sắp xếp các khu sinh học trên cạn, theo thứ tự từ Cực Bắc về xích đạo của Trái Đất: Đồng rêu đới lạnh, rừng lá kim phương Bắc (rừng Taiga), rừng rụng lá ôn đới. thảo nguyên, rừng Địa Trung Hải, rừng rậm nhiệt đới, hoang mạc và savan.

 • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021