Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 135 - sgk Sinh học 12

Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.

Bài làm:

  • Sơ đồ:

Hình ảnh có liên quan

  • Các nhánh chung điểm xuất phát có cùng nguồn gốc tổ tiên. Các nhóm loài trên cùng một cành gốc nhỏ có thể coi như thuộc cùng một chi, nhiều cành gốc lại gộp lại thành một đơn vị phân loại lớn hơn và cứ thế tiếp tục.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021