Những nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 203 - sgk Sinh học 12

Những nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

Bài làm:

Những nguyên nhân chính gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái:

  • Năng lượng tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.
  • Năng lượng mất qua chất thải (thải qua bài tiết, phân, thức ăn thừa…hoặc năng lượng mất qua rơi rụng như rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật,…) ở mỗi bậc dinh dưỡng.
  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021