Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 112 - sgk Sinh học 12

Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.

Bài làm:

Câu 1:

  • Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ động thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan để thích nghi với điều kiện sống mới.
  • Những cơ quan nào hoạt động nhiều thì sẽ ngày một phát triển còn những cơ quan nào ít hoạt động hoặc không thì sẽ ngày một tiêu biến.
  • Những tính trạng thích nghi được hình thành do sự thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan có thể di truyền được từ thế hệ này sang thế hệ khác.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021