Nêu vai trò của lipit trong quá trình tiến hóa tạo nên lớp màng bán thấm

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 139 - sgk Sinh học 12

Nêu vai trò của lipit trong quá trình tiến hóa tạo nên lớp màng bán thấm.

Bài làm:

  • Màng lipit có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành sự sống vì nhờ có màng mà các tập hợp của các chất hữu cơ khác bên trong màng được cách li với thế giới bên ngoài.
  • Những tập hợp nào có được phần hoá học đặc biệt giúp chúng có khả năng tự nhân đôi (sinh sản) và lớn lên (sinh trưởng) thì tập hợp đó được CLTN duy trì.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021