Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 96 - sgk Sinh học 12

Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học.

Bài làm:

Câu 3:

 • Giải mã bộ gen người làm nảy sinh vấn đề tâm lí:
  • Hồ sơ di truyền có giúp tránh bệnh tật di truyền
  • Hồ sơ di truyền có bị sử dụng với mục đích không tốt
 • Công nghệ gen và công nghệ tế bào:
  • Vi sinh vật biến đổi gen có gây bệnh cho người
  • Thực phẩm biến đổi gen có an toàn cho sức khỏe
  • Nhân bản vô tính cho tiến hành trên con người không?
 • Di truyền khả năng trí tuệ:
  • Hệ số IQ để đánh giá khả năng trí tuệ của con người dựa trên bộ câu hỏi.
  • Tính di truyền có ảnh hưởng ở mức độ nhất định tới khả năng trí tuệ
 • Bệnh AIDS:
  • Bệnh AIDS được gây nên bởi virut HIV
  • Virut HIV gây phá hủy tế bào bạch cầu => suy giảm hệ miễn dịch của người
 • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021