Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạo

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 194 - sgk Sinh học 12

Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạo.

Bài làm:

 • Ví dụ về các bậc dinh dưỡng cùa 1 quần xã tự nhiên (quần xã suối):
  • Sinh vật sản xuất: tảo lục, tảo silic, thuỷ tức
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 1: muỗi nước, tôm, cá mè
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 2: nhện nước, cá quả
  • Sinh vật phân huỷ: vi khuẩn, giun
  • Chất hữu cơ từ ngoài theo dòng suối: các mẩu lá cây, cành cây, rác,...
 • Ví dụ về bậc dinh dưỡng của quần xã nhân tạo (quần xã đồng lúa):
  • Sinh vật sản xuất: cây lúa
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu đục thân lúa, rệp, chuột
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn
  • Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu
  • Sinh vật phân huỷ: vi khuẩn, nấm, giun đất

 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12