Giải bài 34 sinh 12: Sự phát sinh loài người

 • 1 Đánh giá

Quá trình tiến hóa của loài người có thể chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn tiến hóa hình thành nên loài người hiện đại (Homa sapiens) và giai đoạn tiến hóa của loài người từ khi hình thành cho tới ngày nay. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 34.

A. Lý thuyết

I. Quá trình phát sinh loài người hiện đại

1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

 • Dựa trên các nghiên cứu, bằng chứng tiến hóa, các nhà khoa học đưa ra mức độ tương đồng về nhiều đặc điểm

=> Thiết lập mối quan hệ họ hàng giữa người với một số loài động vật

 • Các bằng chứng hóa thạch cho thấy, người và các loài linh trưởng châu Phi (tinh tinh) có chung tổ tiên (cách đây khoảng 5 - 7 năm)

2. Các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người

 • Cây phát sinh loài người là một cây có rất nhiều cành chết, chỉ có 1 cành duy nhất là loài người hiện đại - H. sapiens

 • Các bằng chứng hóa thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài H. habilis

 • Trong chi Homo đã phát hiện ít nhất là 8 loài khác nhau, chỉ có loài người hiện đại còn tồn tại

Hình ảnh có liên quan

II. Người hiện đại và sự tiến hóa văn hóa

 • Người hiện đại có những đặc điểm nổi bật:
  • Bộ não phát triển
  • Cấu trúc thanh quản cho phép phát triển tiếng nói
  • Bàn tay có các ngón tay linh hoạt giúp chế tạo và sử dụng công cụ, ...

=> Con người có khả năng tiến hóa văn hóa

 • Nhờ có sự tiến hóa văn hóa mà con người đã nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên, có ảnh hưởng nhiều đến sự tiến hóa của các loài khác và có khả năng điều chỉnh chiều hướng tiến hóa của chính mình

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 148 - sgk Sinh học 12

Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 148 - sgk Sinh học 12

Loài người hiện đại, H. sapiens đã tiến hoá từ loài vượn người, Ôxtralôpitec qua các loài trung gian nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 148 - sgk Sinh học 12

Phân biệt tiến hóa sinh học và tiến hóa văn hóa

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 148 - sgk Sinh học 12

Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 148 - sgk Sinh học 12

Giải thích tại sao con người hiện đại lại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khác.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 34: Sự phát sinh loài người


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12