Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Thế nào là điều hòa hoạt động gen?

Bài làm:

Câu 1:

  • Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào phù hợp với điều kiện môi trường cũng như sự phát triển bình thường của cơ thể.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021