Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 165 - sgk Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường.

B. Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống từ môi trường.

C. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.

D. Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống.

Bài làm:

=> Đáp án A

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021