Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.

Bài làm:

Câu 2: Để có tỉ lệ phân li kiểu hình 9: 3: 3: 1 thì:

  • bố mẹ phải dị hợp tử về 2 cặp gen
  • các gen nằm trên các cặp NST khác nhau
  • có hiện tượng trội lặn hoàn toàn
  • số lượng cá thể con lai phải lớn
  • các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống như nhau
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021