Phân biệt tự đa bội và dị đa bội.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Phân biệt tự đa bội và dị đa bội. Thế nào là thể song nhị bội?

Bài làm:

Câu 2:

  • Phân biệt tự đa bội và dị đa bội:
    • Tự đa bội là hiện tượng tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của cùng 1 loài lớn hơn 2n còn dị đa bội là hiện tượng tăng nguyên lần bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau.
    • Dị đa bội là là hiện tượng làm tăng số lượng đơn bội của hai loài khác nhau trong một tế bào.
  • Nếu ở con lai của 2 loài thân thuộc xảy ra đột biến đa bội làm tăng gấp đôi số lượng cả 2 bộ NST cùa hai loài khác nhau thì sẽ tạo ra thể dị đa bội.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12