Giải bài 32 sinh 12: Nguồn gốc sự sống

 • 1 Đánh giá

Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất có thể chia thành các giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học. Dưới tác động của các nhân tố tiến hóa, quá trình tiến hóa lâu dài đã hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Tiến hóa hóa học

1. Quá trình hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ

 • Giả thuyết của Oparin và Handan: các chất hữu cơ đơn giản đều được tổng hợp từ các chất vô cơ nhờ năng lượng: sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa,..

Kết quả hình ảnh cho thí nghiệm của milơ và urây chứng minh điều gì

 • Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết: Miler, Uray, ...

2. Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử

 • Trong điều kiện nhất định, các chất đơn phân kết hợp với nhau tạo thành các đại phân tử
 • ARN là vật chất di truyền đầu tiên của sự sống
 • Nhờ CLTN, cho tới ngày nay, ADN là vật chất di truyền thay thế ARN, hình thành các quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã

II. Tiến hóa tiền sinh học

 • Nhờ CLTN, các giọt nước chứa các phân tử hữu cơ được bao bọc với lớp lipit kị nước tiến hóa thành các tế bào sơ khai
 • Cấu trúc sơ khai đầu tiên gọi là Coaxecva với đặc tính:
  • Có khả năng tăng kích thước
  • Duy trì tính ổn định trong dung dịch
 • Trải qua quá trình tiến hóa sinh học, từ các tế bào sơ khai hình thành nên các loài sinh vật đa dạng như hiện nay.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 139 - sgk Sinh học 12

Trình bày thí nghiệm của Mile về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 139 - sgk Sinh học 12

Nêu thí nghiệm chứng minh các prôtêin nhiệt có thể tự hình thành từ các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 139 - sgk Sinh học 12

Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vô cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất này có thể tiến hoá hình thành nên các tế bào sơ khai như đã từng xảy ra trong quá khứ? Giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 139 - sgk Sinh học 12

Nêu vai trò của lipit trong quá trình tiến hóa tạo nên lớp màng bán thấm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Tang 139 - sgk Sinh học 12

Giải thích chọn lọc tự nhiên giúp hình thành lên các tế bào sơ khai như thế nào.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 32: Nguồn gốc sự sống


 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021