Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 143 - sgk Sinh học 12

Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?

Bài làm:

  • Dựa vào quá trình hình thành các phiến kiến tạo và sự biến đổi Trái đất gây nên biến đội sinh giới, người ta chia lịch sử Trái đất thành các đại địa chất

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021