Hai loài sinh vật sống ở các khu vực địa lí khác xa nhau (2 châu lục khác nhau) có nhiều đặc điểm giống nhau.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 107 - sgk Sinh học 12

Hai loài sinh vật sống ở các khu vực địa lí khác xa nhau (2 châu lục khác nhau) có nhiều đặc điểm giống nhau. Cách giải thích nào dưới đây về sự giống nhau giữa hai lời là hợp lí hơn cả?

a. Hai châu lục này trong quá khứ đã có lúc gắn liền với nhau.

b. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên phát sinh đột biến giống nhau.

c. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên CLTN chọn lọc các đặc điểm thích nghi giống nhau.

d. Cả b và c.

Bài làm:

Câu 3:

=> đáp án C

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021