Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông mới có bộ NST 2n = 52

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 - sgk Sinh học 12

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm loàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông mới có bộ NST 2n = 52.

Bài làm:

Câu 2: Loài cây bông này có lẽ đã được hình thành bằng cách lai xa kèm theo đa hội hoá.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021