Giải bài 28 sinh 12: Loài

  • 1 Đánh giá

Loài là một trong các cấp độ cơ bản của thế giới sống. Vậy loài là gì và chúng được hình thành như thế nào? Bài 28 với nội dung "Loài", chúng ta cùng tìm hiểu và giải đáp. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm

  • Loài là một hoặc 1 nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên sinh ra đời con có sức sống và có khả năng sinh sản, cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác.
  • Để phân biệt loài này với loài khác kia, dựa vào tiêu chí hình thái, hóa sinh hoặc kết hợp rất nhiều các tiêu chuẩn khác nhau
  • Đối với loài sinh sản hữu tính, để xác định chính xác 2 cá thể có thuộc cùng 1 loài hay không thì tiêu chuẩn cách li sinh sản là tiêu chuẩn chính xác và khách quan nhất

II. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài

Cơ chế cách li có vai trò quan trọng trong tiến hóa vì chúng ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau. Do vậy, mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng.

1. Cách li trước hợp tử

  • Cách li nơi ở (sinh cảnh)
  • Cách li tập tính
  • Cách li thời gian
  • Cách li cơ học

2. Cách li sau hợp tử

  • Là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 125 - sgk Sinh học 12

Thế nào là loài sinh học?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 125 - sgk Sinh học 12

Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì có chính xác không? Giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 125 - sgk Sinh học 12

Các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn gì để phân biệt loài vi khuẩn này với loài vi khuẩn khác? Giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 125 - sgk Sinh học 12

Trình bày các cơ chế và vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hoá.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 125 - sgk Sinh học 12

Hãy chọn câu đúng nhất.

Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc về hai loài khác nhau?

A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.

B. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.

C. Hai cá thế đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá giống nhau.

D. Hai cá thể đó có thể giao phối với nhau và cho ra đời con hữu thụ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 28: Loài


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12