Các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn gì để phân biệt loài vi khuẩn này với loài vi khuẩn khác? Giải thích

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 125 - sgk Sinh học 12

Các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn gì để phân biệt loài vi khuẩn này với loài vi khuẩn khác? Giải thích.

Bài làm:

Câu 3:

  • Vi khuẩn là loài sinh sản vô tính nên không thể phân biệt bằng cách li sinh sản.
  • Các nhà khoa học thường phân biệt bằng hình thái, cấu tạo
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021