Trong chuẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 96 - sgk Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong chuẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát:

A. Tính chất của nước ối

B. Tế bào tử cung của người mẹ

C. Tế bào thai bong ra trong nước ối

D. Cả A và B đều đúng

Bài làm:

Câu 4:

=> Đáp án D

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021