Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Trang 127 sgk Địa lí 12

Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp?

Bài làm:

Đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp:

  • Gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ về qui trình, công nghệ.
  • Có các xí nghiệp nòng cốt (hạt nhân), các xí nghiệp bổ trợ, phục vụ.
  • Là nơi ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến.
  • Nơi có cư dân sinh sống, cơ sở hạn tầng vật chất tương đối đồng bộ.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021