Hoàn thiện sơ đồ về các lĩnh vực dùng bản vẽ kĩ thuật.

  • 1 Đánh giá

2. Hoàn thiện sơ đồ về các lĩnh vực dùng bản vẽ kĩ thuật.

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021