Hỏi người thân những câu tục ngữ khuyên mọi người chăm chỉ lao động?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân những câu tục ngữ khuyên mọi người chăm chỉ lao động?

Bài làm:

Những câu tục ngữ khuyên mọi người chăm chỉ lao động

  • Có công mài sắt có ngày nên kim
  • Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
  • Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày.
  • Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021