Kể tên những con vật có cách tha con giống như tha mồi. Những con vật nào cõng hoặc địu con bằng lưng, bằng chiếc túi da ở bụng? Những con vật nhỏ nào không được tha, địu hay cõng mà phải tự đi theo mẹ?

  • 1 Đánh giá

Bài đọc 2: Động vật bế con thế nào?

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 25: Thế giới rừng xanh[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 25: Thế giới rừng xanh

1. Kể tên những con vật có cách tha con giống như tha mồi.

2. Những con vật nào cõng hoặc địu con bằng lưng, bằng chiếc túi da ở bụng?

3. Những con vật nhỏ nào không được tha, địu hay cõng mà phải tự đi theo mẹ?

Bài làm:

1. Những con vật có cách tha con như tha mồi là mèo, hổ, báo, sư tử,cá sấu...

2. Những con vật cõng hoặc địu con bằng lưng, bằng chiếc túi da ở bụng là chuột túi, gấu túi, thiên nga.

3. Những con vật nhỏ không được tha, địu hay cõng mà phải tự đi theo mẹ là ngựa con, hươu con, voi con, tê giác con,...

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021