Sư tử giao việc cho thần dân với mong muốn như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Bài đọc 1: Sư tử xuất quân

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 25: Thế giới rừng xanh

1. Sư tử giao việc cho thần dân với mong muốn như thế nào?

2. Tìm ví dụ để thấy sư tử giao việ rất phù hợp với đặc điểm của thần dân.

3. Nếu được đặt một tên khác cho câu chuyện, em sẽ chọn tên nào?

a) Ông vua khôn ngoan.

b) Nhìn người giao việc.

c) Ai cũng có ích.

Bài làm:

1. Sư tử giao việc cho thần dân với mong muốn để cho thần dân trổ tài, thể hiện bản lĩnh riêng của từng loài.

2. Sư tử giao việc rất phù hợp cho thần dân của mình:

  • Sư tử giao cho voi việc vận tải vì voi chở đồ đạc rất khỏe
  • Gấu được giao nhiệm vụ xung phong
  • Cáo do nhiều mưa kế nên được sư tử giao cho ngồi trong luận bàn
  • Chú khỉ khôn ngoan được giao cho đi lừa địch
  • Lừa dùng tiếng thét của mình để dọa quân địch
  • Thỏ nhanh nhẹn được giao việc liên lạc.

3. Nếu được đặt tên khác cho câu chuyện em sẽ chọn tên Ông vua khôn ngoan.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021