Khi thấy chiếc dễ đa nằm trên mặt đất, Bác Hồ đã nói gì với chú cần vụ?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 2: CHIẾC RỄ ĐA TRÒN

1. Khi thấy chiếc dễ đa nằm trên mặt đất, Bác Hồ đã nói gì với chú cần vụ?

2. Vì sao Bác Hồ phải hướng dẫn chú cần vụ trồng lại chiếc rễ đa?

3. Về sau, chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa như thế nào?

4. Các bạn nhỏ vào thăm vườn Bác thích chơi trò gì đến bên cây đa ấy?

Bài làm:

1. Khi thấy chiếc dễ đa nằm trên mặt đất, Bác Hồ đã nói gì với chú cần vụ rằng: " Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!"

2. Bác Hồ phải hướng dẫn chú cần vụ trồng lại chiếc rễ đa vì Bác muốn cây đa sẽ giúp ích cho sau này.

3. Về sau, chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa con có vòng lá tròn.

4. Các bạn nhỏ vào thăm vườn Bác thích chơi trò chui qua chui lại dưới vòng lá của cây đa.

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021