Nói tên các nhân vật trong tranh.

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Nói tên các con vật trong tranh.[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 25: Thế giới rừng xanh

2. Xếp các con vật trên vào nhóm thích hợp:

- Con vật dữ, nguy hiểm.

- Con vật hiền, không nguy hiểm.

Bài làm:

1. Tên các con vật có trong tranh là: con sóc, ngựa vằn, tê giác, voi, con cáo, con khỉ, con gấu, con hổ, con nai, con rắn, cá sấu và thỏ.

2. - Con vật dữ, nguy hiểm: tê giác, cáo, hổ, rắn, cá sấu.

- Con vật hiền, không nguy hiểm: con sóc, ngựa vằn, voi, khỉ, gấu, nai và thỏ.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021