Dựa vào thông tin từ bài học, em hãy hoàn thành bảng sau:

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

Dựa vào thông tin từ bài học, em hãy hoàn thành bảng sau:[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 25: Thế giới rừng xanh

Bài làm:

  • Mèo, sư tử,... bế con bằng cách ngoạm dùng miệng và răng của chúng.
  • Cá sấu bế con bằng miệng.
  • Chuột túi bế con bằng cách địu con trong chiếc túi da trước bụng.
  • Gấu túi cõng con trên lưng.
  • Thiên nga cũng cõng con trên lưng.
  • Ngựa con, hươu con, voi con, tê giác con không được mẹ bế mà phải tự đi theo.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021