Tìm những từ thích hợp với mỗi dòng theo gợi ý dưới đây. Viết vào mỗi ô trống một chữ cái. Sau đó, đọc chữ trên cột dọc màu cam.

  • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 2

1. Tìm những từ thích hợp với mỗi dòng theo gợi ý dưới đây. Viết vào mỗi ô trống một chữ cái. Sau đó, đọc chữ trên cột dọc màu cam.

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 32: Người Việt Nam

2. Viết 4 -5 câu kể về những điều em biết về đất nước và con người Việt Nam.

Bài làm:

1. 1) Việt Nam

3) Lạc Long Quân

4) Âu Cơ

6) Phong Châu

Chữ trên cột dọc là Tổ quốc.

2. Đất nước Việt Nam xinh đẹp vô cùng. Nơi đây với truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm. Con người Việt Nam thân thiện và hiếu khách. Đặc biệt, nhân dân Việt Nam được biết đến với tinh thần đoàn kết cùng chiến thắng giặc ngoại xâm. Em rất tự hào về đất nước của mình.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều