[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 34: Thiếu nhi đất Việt

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 34: thiếu nhi đất Việt trang 130 sgk tiếng việt 2 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Chia sẻ

1. Nhìn tranh cho biết các bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm gì?

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 34: Thiếu nhi đất Việt

2. Em biết gì về người anh hùng nhỏ tuổi trong những chuyện dưới đây?

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 34: Thiếu nhi đất Việt

=> Xem hướng dẫn giải

Bài đọc 1: Bóp nát quả cam

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 34: Thiếu nhi đất Việt [nid:74020]

1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

2. Quốc Toản quyết gặp vua để nói gì?

3. Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản như thế nào?

4. Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a) Nhà vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng.

b) Sáng nay, Quốc Toản quyết định đến gặp vua.

c) Vừa lúc ấy, vua cùng các vương hầu bước ra.

2. Hãy nói lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên.

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI VIẾT 1

1. Nghe - viết:

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 34: Thiếu nhi đất Việt

2. Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp:

a) Chữ ch hay tr?

Em nhìn ...ăng ...ở dậy

Từ mặt biển ...ân ...ời

Khi triều dâng căng ngực

Biển bạc đầu ...ăng soi.

b) Dấu hỏi hay dấu ngã?

Trường em ngói mới đo hồng

Mọc lên tươi thắm giưa đồng lúa xanh

Gió về đồng lúa reo quanh

Vây chào nhưng bước chân nhanh tới trường.

3. Tìm tiếng:

a) Bắt đầu bằng chữ ch hay tr có nghĩa như sau:

- Đồ dùng bằng vải, len, dạ ... để dắp cho ấm.

- Trái ngược với méo.

- Trái ngược với nhanh.

b) Có dấu hỏi hay dấu ngã có nghĩa như sau:

- Cây nhỏ, thân mềm. làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa...

- Đập nhẹ vào một vật cho kêu thành tiếng.

- Vật dùng để quét nhà.

4. Tập viết.

a) Ôn các chữ hoa kiểu 2.

b) Viết ứng dụng: Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài đọc 2: Những ý tưởng sáng tạo

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 34: Thiếu nhi đất Việt

1. Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho ai?

2. Học sinh cả nước hưởng ứng cuộc thi như thế nào?

3. Mỗi bức tranh trong bài thể hiện một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Em thích ý tưởng nào? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

1. Hãy nói 1 -2 câu thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ.

2. Hãy nói 1- 2 câu thể hiện sự tán thành của em đối với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài Những ý tưởng sáng tạo.

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI VIẾT 2

1. Chọn 1 trong 2 đề:

a) Kể về một nhân vật thiếu nhi trong các truyện em đã học hoặc đã đọc, đã xem qua phim ản, qua chương trình truyền hình.

b) Kể về một bạn cùng xóm phố.

2. Dựa vào những điều đã nói, viết 4- 5 câu về nhân vật thiếu nhi em biết hoặc về bạn của em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem