Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho ai?

  • 1 Đánh giá

Bài đọc 2: Những ý tưởng sáng tạo

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 34: Thiếu nhi đất Việt

1. Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho ai?

2. Học sinh cả nước hưởng ứng cuộc thi như thế nào?

3. Mỗi bức tranh trong bài thể hiện một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Em thích ý tưởng nào? Vì sao?

Bài làm:

1. Cuộc thi Ý thưởng trẻ thơ dàng cho học sinh tiểu học.

2. Học sinh cả nước hưởng ứng bằng cách gửi đến cuộc thi hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng rất độc đáo.

3. Em thích ý tưởng cân xử lí rác thải vì nó có thể giúp cho môi trường trong sạch hơn và cho chúng ta một cuộc sống tốt hơn.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021