Hãy nói lại cách trồng chiếc rễ đa theo lời hướng dẫn của Bác Hồ:

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

1. Hãy nói lại cách trồng chiếc rễ đa theo lời hướng dẫn của Bác Hồ:

a) Cuộn chiếc rễ đa...

b) Đóng hai cái cọc xuống đất...

c) Buộc...

d) Vùi...

2. Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào?

a) Sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn.

b) Nhiều năm sau, chiếc rễ đa thành một cây đa con.

c) Lúc đó, mọi người mới hiểu ý của Bác Hồ.

Bài làm:

1. Cách trồng chiếc rễ đa theo lời hướng dẫn của Bác Hồ:

a) Cuộn chiếc rễ đa thành một vòng tròn.

b) Đóng hai cái cọc xuống đất làm khung tựa cho cây.

c) Buộc nó tựa vào hai cái cọc đó.

d) Vùi hai đầu rễ xuống đất.

2. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Khi nào? là:

a) Sau khi tập thể dục.

b) Nhiều năm sau.

c) Lúc đó.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021