1. Mùa đông nắng ở những đâu? 2. Những câu có thể thay thế từ lặn trong câu thơ sau.

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Mùa đông nắng ở đâu?

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 35: Ôn tập cuối năm

1. Mùa đông nắng ở những đâu?

2. Những câu có thể thay thế từ lặn trong câu thơ sau:

Nắng lặn vào trong mùi thơm

Của trăm ngàn bông hoa cúc.

3. Vì sao mỗi lần ôm mẹ và được mẹ yêu, bạn nhỏ thấy như có nắng trong vòng tay mẹ?

4. Em hiểu "ấm ơi là ấm" có nghĩa là gì?

Bài làm:

1. Mùa đông nắng ở xung quanh bình tích, nắng vào quả cam.

2. Những từ có thể thay thế từ lặn là: chìm, nấp, ẩn.

3. Vì nắng cũng hay làm nũng nên mỗi lần ôm mẹ bạn nhỏ thấy như có nắng trong vòng tay mẹ.

4. Ấm ơi là ấm: Vừa có hơi ấm từ vòng tay của mẹ, vừa có hơi ấm từ tia nắng mùa đông.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021