1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

  • 1 Đánh giá

Bài đọc 1: Bóp nát quả cam

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 34: Thiếu nhi đất Việt [nid:74020]

1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

2. Quốc Toản quyết gặp vua để nói gì?

3. Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản như thế nào?

4. Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên điều gì?

Bài làm:

1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm.

2. Trần Quốc Toản xin gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”.

3. Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản một quả cam.

4. Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì bị Vua xem là trẻ con và nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều