Nghe viết? Tìm chữ hoặc dấu thanh cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

Bài viết 1

1. Nghe - viết: Mèo con

2. Tìm chữ hoặc dấu thanh cho phù hợp

Nghe viết? Tìm chữ hoặc dấu thanh cho phù hợp

3. Chọn tiếng trong ngoặc đơn cho phù hợp với ô trống:

Nghe viết? Tìm chữ hoặc dấu thanh cho phù hợp

4. Tập viết

Nghe viết? Tìm chữ hoặc dấu thanh cho phù hợp

Bài làm:

1. Nghe - viết: Mèo con

Nghe viết? Tìm chữ hoặc dấu thanh cho phù hợp

2.

a.

Trông xa tưởng mèo

Nào ngờ lại là chim

Ban ngày ngủ lim dim

Ban đêm lùng bắt chuột.

b.

Con gì mũi thõng đến chân

Dẻo dai, khéo léo, chẳng cần đến tay?

3.

a. lặng lẽ, nặng nề

Lo lắng, no đủ

b. Vẽ tranh, vẻ mặt

của mở, mỡ gà.

4. Tập viết:

a. Chữ viết hoa: P

b. Viết ứng dụng: Phố phường tấp nập, đông vui.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều