1. Hãy nói 1 -2 câu thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ. 2. Hãy nói 1- 2 câu thể hiện sự tán thành của em đối với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài Những ý tưởng sáng tạo.

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

1. Hãy nói 1 -2 câu thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ.

2. Hãy nói 1- 2 câu thể hiện sự tán thành của em đối với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài Những ý tưởng sáng tạo.

Bài làm:

1. Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ là một cuộc thi đầy sáng tạo dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học. Tham gia cuộc thi sẽ đem lại những kiến thức quý giá cho bản thân em.

2. Mỗi ý tưởng sáng tạo trong cuộc thi đều rất độc đáo, mỗi ý tưởng đều mang nét đặc trưng riêng của mình.

  • 301 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021