Ở khổ thơ 1, đồng lúa chín được so sánh với những gì?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: MÙA LÚA CHÍN

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 22: Chuyện cây, chuyện người

1. Ở khổ thơ 1, đồng lúa chín được so sánh với những gì?

2. Tìm một hình ảnh đẹp ở khổ thơ 2.

3. Những câu thơ nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?

4. Những từ ngữ nào ở khổ thơ cuối thể hiện niềm vui của bạn nhỏ khi đi giữa đồng lúa chín?

Bài làm:

1. Ở khổ thơ 1, đồng lúa chín được tác giả so sánh với biển vàngtơ kén.

2. Trong khổ thơ 2, hình ảnh đồng lúa chín được nhờ thơ ví von rằng lúa biết đi và nói chuyện rầm rì như những người nông dân chăm chỉ. Đây là một hình ảnh vô cùng đẹp mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp trên cánh đồng mùa lúa chín.

3. Câu thơ nói lên nỗi vất vả của người nông dân trong đoạn thơ là:

Như đeo nặng

Giọt mồ hôi

Của bao người

Nuôi lớn lúa...

4. Những từ ở khổ thơ cuối thể hiện niềm vui của bạn nhỏ khi đi giữa đồng lúa chín là: nghe và hát

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021