1. Sử dụng các câu hỏi Ở đâu?, Khi nào?, Vì sao? hỏi đáp với bạn về nội dung câu chuyện.

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

1. Sử dụng các câu hỏi Ở đâu?, Khi nào?, Vì sao? hỏi đáp với bạn về nội dung câu chuyện.

2. Em hãy thay bạn nhỏ trong truyện nói lời chào tạm biệt và lời chúc bác Nhân khi chia tay bác.

Bài làm:

1. - Vì sao bạn nhỏ trong truyện muốn bác Nhân ở lại?

Bạn ấy muốn bác Nhân ở lại vì quý mến bác.

- Khi nào là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân?

Hôm sau là buổi bán hàng của bác.

- Bác Nhân tiếp tục nặn đồ chơi để bán cho trẻ em ở đâu?

Về quê, bác tiếp tục nặn đồ chơi để bán cho trẻ ở nông thôn.

2. Em thay bạn nhỏ nói lời tạm biệt:

" Bác về quê nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng cháu luôn nhớ bác. Chúc bác thượng lộ bình an."

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021