Đây là loài chim gì?

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

1. Đây là loài chim gì?

[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 24: Những người bạn nhỏ

2. Theo em các loài ichim mang đến lợi ích gì cho con người?

Bài làm:

1. a) Chim báo hiệu xuân sang: chim én

b) Chim chuyên bắt sâu: chim sâu

c) Chim biết đưa thư, là biểu hiện của hòa bình: chim bồ câu

d) Chim gì giống mặt mèo, ăn đêm, chuyên bắt chuột: chim cú

e) Chim có bộ lông đuôi rực rỡ sác màu, múa rất đẹp: chim công.

2. Các loài chim có rất nhiều lợi ích mang lại cho con người như:

  • Giúp nông dân bảo vệ mùa màng, ăn sâu bọ có hại và động vật gặm nhấm.
  • Làm chăn đệm, đồ trang trí trong gia đình từ lông chim
  • Giúp phát tán hạt giống cây rừng
  • Cung cấp nguồn thực phẩm cho con người.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021