Kể tên và nêu dấu hiệu nhận biết các thành phần biệt lập của câu vào bảng sau

  • 1 Đánh giá

c) Kể tên và nêu dấu hiệu nhận biết các thành phần biệt lập của câu vào bảng sau:

Thành phần biệt lập

Dấu hiệu nhận biết

Bài làm:

Thành phần biệt lập

Dấu hiệu nhận biết

Thành phần tình thái

được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

Thành phần cảm thán

bộc lộ tâm lí của người viết

Thành phần phụ chú

bổ sung một số chi chi tiết cho nội dung chính của câu

Thành phần gọi - đáp

để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2