Khoa học xã hội 7 bài: Phiếu ôn tập 3

  • 1 Đánh giá

Giải bài Phiếu ôn tập 3 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 84. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Hãy lập bảng theo yêu cầu sau và điền những nội dung phù hợp

Nội dung

Lãnh địa phong kiến

Thành thị trung đại

Thời gian xuất hiện

Thành phần cư dân chủ yếu

Hoạt động kinh tế chủ yếu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào lược đồ hình 7 ( trang 5) hãy:

a. Trình bày các cuộc phát kiến lớn về địa lí trên lược đồ

b. Nhận xét vềnhững tác động của các cuộc phát kiến địa lí đối với châu Âu và thế giới

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Lập bảng theo yêu cầu sau và điền vào nội dung phù hợp.

Nội dung

Chế độ phong kiến

Châu Âu

Châu Á

Thời gian hình thành, suy vong

Nghề chính của cư dân

Hai giai cấp chính của xã hội

Đứng đầu nhà nước

Thông qua bảng thống kê, nhận xét sự giống và khác nhau giữa chế độ phong kiến châu Âu và châu Á

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy kể tên những thành tựu nổi bật về văn hóa, khoa học-kĩ thuật của các nướcchâu Âu và châu Á trong thời địa phong kiến mà em biết. Theo em, phải làm gì để gìn giữ phát huy những di sản văn hóa đó

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7