Lập bảng (theo yêu cầu sau vào vở) về những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

  • 1 Đánh giá

2. Lập bảng (theo yêu cầu sau vào vở) về những cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn

Bài làm:

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn

Nguyễn Dương Hưng

1737

Sơn Tây

Lê Duy Mật

1738 – 1770

Thanh Hóa, Nghệ An

Nguyễn Danh Phương

1740 – 1751

Tam Đảo, Sơn Tây, Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Cầu

1741 – 1751

Đồ Sơn, Kinh Bắc, Sơn Nam, Nghệ An, Thanh Hóa

Hoàng Công Chất

1739 - 1769

Sơn Nam, Tây Bắc

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7